Bestuur

Bestuur & Commissies

De ledenvergadering is volgens de beste democratische principes, de “hoogste autoriteit” van de vereniging. Natuurlijk zou het onwerkbaar zijn wanneer voor elke beslissing de leden bij elkaar geroepen zouden moeten worden. Hiervoor is een bestuur ingesteld: zij bepalen het beleid, verdelen het werk en hakken als het nodig mag zijn de knopen door.

Een bestuurslid treedt aan voor een periode van 3 jaar. In de agenda van de algemene ledenvergadering wordt een bestuurslid voorgesteld. Zonder bezwaar of tegen kandidaten wordt de persoon bevestigd als nieuw bestuurslid. 

Het Bestuur:

Voorzitter: Ronny van Eijk

Secretaris: Sabine Woertink

Penningmeester: Elja van Eijk